Wielkanoc 2021

„Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia…”

E. Bryll

Drodzy Byli Wychowankowie, Drogie Byłe Wychowanki
życzę Wam, abyście ze Zmartwychwstania Chrystusa zaczerpnęli odwagę, nadzieję i wiarę w to, że świat się odmieni.

Niech Zmartwychwstały Chrystus Was prowadzi!

Czekając na Święta serdecznie Was pozdrawiam!
Marta Korczyk

Zjazd byłych wychowanków

W tym roku decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który miał na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, nie odbędzie się zjazd byłych wychowanków. Zarząd Główny w obecnym składzie będzie pełnił swoją rolę do czasu, aż możliwe będzie zwołanie zgromadzenia walnego oraz przeprowadzenie wyborów w warunkach bezpiecznych.
Życzymy wszystkim zdrowia!

Instalacja nowego Inspektora – Księdza dr Marcina Kaznowskiego

11 stycznia 2020 roku w Krakowie miała miejsce instalacja nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej ks. dr Marcina Kaznowskiego. W tej uroczystości uczestniczyli Byli Wychowankowie Salezjańscy. Podczas części oficjalnej w imieniu BWS życzenia złożyła pani prezes naszego stowarzyszenia – Marta Korczyk. Byli Wychowankowie Inspktorii Krakowskiej złożyli ofiarę u sióstr karmelitanek w Oświęcimiu, które będą otaczały swoją modlitwą księdza Inspektora w każdym dniu Jego posługi.

Księże Inspektorze Marcinie, życzymy Ci zdrowia i błogosławieństwa bożego na każdy dzień. Niech Jezus Chrystus obdarza obdarza Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami i dodaje sił do prowadzenia Inspektorii. Niech Duch Święty napełnia Cię swoimi darami, darem mądrości i rozumu, darem dobrej rady i męstwa oraz dodaje wiedzy, aby Twoja praca przynosiła dobre owoce. Oby nigdy nie zabrakło Ci poczucia satysfakcji z pełnionej posługi.

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Niech Dziecię Jezus położy wam swą rączkę na głowie i niech wleje w waszą duszę światło, otuchę i radość. Pierwszą kołyską, którą Jezus znalazł na ziemi było niepokalane Serce Maryi, ono było pierwszym żłóbkiem; serce czyste, serce pełne miłości, serce pokorne, serce pobożne. Niech takie będzie wasze serce, a będzie pięknym żłóbkiem dla Jezusa. Świat pełnych miłości, pokoju i szczęścia oraz błogosławieństwa na Nowy Rok.

Spotkanie ogólnopolskie BWS

8 listopada w Warszawie odbyło się kolejne ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych za BWS. W spotkaniu uczestniczyli księża salezjanie, siostry salezjanki oraz byli wychowankowie. Naszą inspektorię reprezentował ks. Zenon Latawiec wraz z panią prezes stowarzyszenia BWS – Martą Korczyk. Podczas spotkania został zaprezentowany i ostatecznie zaakceptowany nowy wzór obrazka wraz z modlitwą byłych wychowanków salezjańskich. Dogłębnej analizie został poddany projekt kart byłego wychowanka, którą opracowuje Inspektoria Wrocławska. Uczestniczyliśmy również w szkoleniu dotyczącym RODO w stowarzyszeniu BWS oraz omawialiśmy struktury ogólnopolskiego stowarzyszenia oraz ich związek ze strukturami międzynarodowymi.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej serdecznie zaprasza absolwentów i absolwentki szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu na doroczny zjazd, który odbędzie się zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę czerwca, tj. 2 czerwca 2019r.

Plan spotkania:

8.30 – spotkanie na kawie z nauczycielami oraz spotkanie członków stowarzyszenia na zebraniu walnym celem zmiany statutu

zobacz projekt znowelizowanego statutu Projekt znowelizowanego Statutu SBWS

10.00 – Msza św.

11.00 – pamiątkowe zdjęcie

11.15 – piknik

Byli Wychowankowie Salezjańscy są bardzo ważną gałęzią Rodziny Salezjańskiej, a o jej wyjątkowości świadczy silne poczucie solidarności i braterstwa. Organizowany zjazd jest nie tylko okazją do wzajemnego spotkania, poznania oraz dzielenia się wspomnieniami, ale również źródłem nowych inspiracji oraz inicjatyw. Byłych wychowanków i  byłe wychowanki zachęcamy do udziału w zjeździe wraz ze swoimi rodzinami.

Spotkanie ogólnopolskiej komisji do spraw byłych wychowanków i wychowanek salezjańskich

20 i 21 listopada 2018r w Zakładzie Salezjańskim im. Księdza Bosko w Oświęcimiu odbyło się ogólnopolskie spotkanie osób zaangażowanych w rozwój stowarzyszenia oraz pracę z byłymi wychowankami salezjańskimi. W spotkaniu uczestniczyły osoby świeckie, siostry salezjanki oraz salezjanie –  przedstawiciele trzech inspektorii: warszawskiej, wrocławskiej oraz krakowskiej. Było to już drugie z kolei spotkanie, które dało możliwość wzajemnego poznania się i czerpania wzorców do pracy i animacji byłych wychowanków na bazie wymiany doświadczeń. Ponadto  wypracowane zostały wspólne na całą Polskę odznaki byłego wychowanka, karty tożsamości i obrazki z modlitwą. Podczas spotkania zgłębiana była również sfera prawna dotycząca założenia i rejestracji stowarzyszenia oraz statutu stowarzyszenia. Następne spotkanie odbędzie się w maju w Łodzi. Mamy nadzieję, że już wkrótce Stowarzyszenie Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej z siedzibą w Oświęcimiu doczeka się nie tylko swoich odpowiedników w pozostałych inspektoriach, ale również krajowych struktur.

tekst Marta Korczyk
fot. ks. Piotr Lorek

Koncerty Chóru Auxilium

Zapraszamy na koncerty Chóru Auxilium
Przemyśl – 30.08.2018r.,
Kalwaria Pacławska – 30.08.2018r.,
Sieniawa – 31.08.2018r.

Koncerty chóru wspierane są przez Miasto Oświęcim oraz Powiat Oświęcim.

Z przykrością informujemy, że zmarła Mama Ks. Jerzego Szkierta.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek o 14:00 w kościele pw.św. Urbana w Brzeszczach.

Zjazd Byłych Wychowanków i Wychowanek Salezjańskich szkoły w Oświęcimiu

3 czerwca odbył się doroczny zjazd byłych wychowanków szkoły salezjańskiej w Oświęcimiu. Tym razem zjazd był wyjątkowy, gdyż połączony z jubileuszem 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Urbańczyka i ks. Aleksandra Karkoszki oraz jubileuszem 55-lecia kapłaństwa ks. Bolesława Rozmusa.
Spotkanie rozpoczęło się w studium od wspólnej kawy z nauczycielami, a następnie byli wychowankowie udali się na mszę św., której przewodniczyli Księża Jubilaci, zaś homilię wygłosił Radca Generalny ks. Tadeusz Rozmus. Po mszy św. uczestnicy zjazdu zrobili pamiątkowe zdjęcie oraz udali się do sali teatralnej na część oficjalną, podczas której śp. Wiesławowi Sojce, wieloletniemu prezesowi stowarzyszenia BWS, nadano godność prezesa honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej. Godność członka honorowego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej otrzymali: ks. Stanisław Urbańczyk, ks. Aleksander Karkoszka, Jerzy Żbik, Stanisław Łukaszczyk, Andrzej Mastela, Maria Sojka, Krzysztof Sojka, Zbigniew Chodacki i Stanisław Rzeszutko.  Spotkanie zakończyło się spotkaniem przy stole w internackiej stołówce.
Tegoroczny zjazd był kolejną okazją do wspomnień i wzruszeń oraz spotkań po latach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

                                                                                                                        Marta Korczyk